Informační zdroje pro gymnázia

Prezentace Hurááá na informace aneb Pracujeme na své ročníkové práci

Informační zdroje

1) Souborný katalog ČR – www.caslin.cz
2) Články v českých novinách, časopisech  a sbornících – http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
3) Google Scholar (scholar.google.cz) – vyhledávač odborných dokumentů
4) Theses.cz (http://www.theses.cz) – databáze českých vysokoškolských prací
5) CoJeCo (http://www.cojeco.cz) – encyklopedie obsahuje přes 100 000 hesel a téměř 6 500 obrazových nebo zvukových příloh
6) Encyklopedie Britannica (http://www.britannica.com/)
7) Encyclopedia.com (http://www.encyclopedia.com/)
8) Evropská digitální knihovna (http://www.europeana.eu/)
9) přehled Oborových slovníků a encyklopedií – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (http://www.utb.cz/knihovna/e-zdroje/oborove-slovniky-a-encyklopedie)
10) průvodce oborů Národní technické knihovny (http://www.techlib.cz/cs/2834-zdroje-dle-oboru)

Infografiky/data

1) Česká tisková kancelář – zajímavé informace v grafické podobě (infografiky) k aktuálním tématům (http://www.ctk.cz/)
2) Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/pro_studenty)

Humanitní obory

1) iEncyklopedie.cz (http://www.iencyklopedie.cz/)
2) WikiSofia je otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů.
https://wikisofia.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
3) Arts Lexikon (http://artslexikon.cz/) – On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu

Přírodní vědy, technika

1) Aldebaran (http://www.aldebaran.cz/) – česká elektronická učebnice astrofyziky a fyziky
2) EnviWiki – odborná platforma zaměřená na životní prostředí
http://www.enviwiki.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
2) ArXiv.org (http://arxiv.org) – zahrnuje oblast fyziky, matematiky, počítačových věd
3) Česká digitální matematická knihovna – http://dml.cz/
4) Encyklopedie fyziky (http://fyzika.jreichl.com/)
5) Geologická encyklopedie (http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl)
6) Portál středoškolské matematiky (http://www.karlin.mff.cuni.cz/~portal/karel.trnka/)
7) Botany.cz (http://botany.cz/cs/) – katalog a zajímavosti ze světa rostlin
8) Multimediální učebnice chemie – http://www.e-chembook.eu/
9) Vydavatelství VŠCHT – http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog
10) WhatIs.com (http://whatis.techtarget.com/) – databáze obsahující definice a vysvětlení pojmů z oblasti informačních technologií

Lékařství

1) WikiSkripta (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home) – studijní materiály z lékařství

Reklamy