Elektronické informační zdroje

Hledáte vědecké informace?
Hledáte časopisy a články?
Hledáte vysokoškolské závěrečné práce?
  • Theses.cz – databáze závěrečných prací s plnými texty.
Hledáte na volném internetu?
Hledáte publikace, časopisy a vysokoškolské práce?

Katalogy zaměřené oborově 

MEDICÍNA

Národní lékařská knihovnakatalog Medvik
Univerzita Karlova – Ústav vědeckých informacíkatalog knihovny
Masarykova univerzita – knihovna Univerzitního kampusukatalog knihovny
Souborný katalog České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě – katalog Univerzitní knihovny
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – katalog knihovny
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – katalog Akademické knihovny
Západočeská univerzita v Plzni – katalog Univerzitní knihovny
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Univerzita Pardubice – (katalog)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katalog Vědecké knihovny UJEP

PŘÍRODNÍ VĚDY
Souborný katalog České republiky
České vysoké učení technické v Praze (katalog)
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Vysoké učení technické v Brně (katalog)
Univerzita Hradec Králové (katalog)
Univerzita Pardubice – (katalog)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – katalog Akademické knihovny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – katalog Vědecké knihovny UJEP
Západočeská univerzita v Plzni – katalog Univerzitní knihovny
Ostravská univerzita v Ostravě – katalog Univerzitní knihovny
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – katalog knihovny
Vysoká škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava – katalog Ústřední knihovny

TECHNIKA
Souborný katalog České republiky
Národní technická knihovna
Oborová brána TECH
Národní technické muzeum
Ústřední technická knihovna dopravy
České vysoké učení technické v Praze (katalog)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (katalog)
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta (katalog)
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (katalog)
Digitální repozitář DSpace
Vysoká škola polytechnická Jihlava (katalog)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (katalog)
Technická univerzita v Liberci:  http://knihovna-opac.tul.cz/
Vysoké učení technické v Brně (katalog)
Digitální knihovna s plnými texty: https://dspace.vutbr.cz/discover
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 
Reklamy