Hledáme literaturu a zpracováváme rešerši

Potřebujete vyhledat literaturu či zpracovat rešerši?

Nejprve si rozebereme jednotlivé kroky:

 1. Mám téma rešerše (vodní turbíny)
 2. Stanovím si klíčová slova (vodní turbíny; Francisova turbína; Kaplanova turbína)
 3. Vyberu si zdroje, ve kterých budu hledat (katalogy, databáze, digitální archivy, open access časopisy aj.)
 4. Upravím si dotaz („vodní turbíny“)
 5. Vyhodnotím relevanci a pracuji s dokumentem (stáhnu, cituji, uložím do citačního manažeru)

1. Příklady dalších témat:

 • Theses.cz
 • Témata závěrečných prací (Informační studia a knihovnictví MU)
 • Seznam závěrečných témat (Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě)
 • ProCon.org (zajímavá a kontroverzní témata)
 • Každá VŠ vypisuje témata závěrečných prací, stačí si zadat do vyhledávače „témata závěrečných prací“ a zobrazí se Vám velké množství výsledků. Pokud chcete konkrétní školu, přidejte ještě název školy a fakulty.

2. Zvolím si klíčová slova/předmětová hesla

klicova_slova

Hledám-li dokumenty na téma „vodní turbíny“, mohu použít ještě spojení Francisova turbína či Kaplanova turbína. Další vhodná hesla můžu najít zde:

3. Kde budu hledat?

České katalogy (knihy, časopisy, články, závěrečné práce)

Zahraniční zdroje (články, kapitoly z knih, ebooky)

 4. Upravím si dotaz (techniky a rešeršní strategie)

 • znaky pro rozšíření/zkracování dotazu

Například vodní turbín? vyhledá jednotné i množné číslo.

 • použití fráze (uvozovky či blízkost slov)

vodní turbíny“  hledá jako sousloví.

 • můžu si také zpřesnit dotaz pomocí typu dokumentu (chci jenom články), roku vydání, jazyka dokumentu apod.
 • Boolovské (logické) operátory – AND, OR, NOT
 • vzdálenostní (proximitní) operátory – NEAR, WITHIN a další

Příklady k vyhledávání najdete i na stránce Vyhledáváme s Google.

Zdroje:
Scopus Tip & Trick: Search smarter, find faster

Reklamy